DALIA SP. Z O. O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE

ul. Grunwaldzka 285
43-603 Jaworzno

TEL. +48 (32) 752 57 57

E-MAIL: dalia@poczta.onet.pl

NIP: 632-17-48-722

Jaworzno, 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pani/Pana, że:

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH JEST:

PPHU „DALIA” SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ: 43-600 JAWORZNO, UL. GRUNWALDZKA 285

ADMINISTRATOR POWOŁAŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIA JEGO DANE KONTAKTOWE:

BRAK

PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU:

REALIZACJI UMOWY DOSTAWY USŁUGI NOCLEGOWEJ.

PODSTAWĄ DO PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

REALIZACJA UMOWY KTÓREJ JEST PANI/PAN STRONĄ.

INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO INNYCH PODMIOTÓW:

PANI/PANA DANE NIE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM NIEWYMIENIONYM W PRZEPISACH PRAWA.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES WYMAGANY DO ZABEZPIECZENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ.

MA PANI/PAN PRAWO DO:

  1. DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH SPROSTOWANIA,

  2. USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH,

  3. WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA,

  4. PRZENOSZENIA DANYCH,

  5. COFNIĘCIA WYRAŻONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH,

  6. WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

PODANE PRZEZ PANIĄ/PANA DANE SĄ:

WARUNKIEM REALIZACJI UMOWY.

PANI/PANA DANE:

NIE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANEMU SYSTEMOWI PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU.